ÖSTGÖTA BI EKONOMISK FÖRENING

Rädda våra små trädgårdsmästare

Hur ni som företag kan hjälpa till via Enviriq

Om ert företag tecknar ett större lokalvårds- eller fastighetsskötselavtal med oss kan vi köpa en bikupa åt er.

Vi vill stödja Östgöta Bi att upprätta nya samhällen av flitiga och nyttiga honungsbin i vårt närområde. Fler bisamhällen kommer leda till ökad lokal livsmedelsproduktion och pollinering av natur, trädgårdar och odlade grödor. Dessutom blir det ett mycket trevligt inslag i närmiljön. Vi vill främst göra detta för det blir ett ekonomiskt stöd i kampen att rädda hotade pollinatörer. Dessa stöd handlar om upprättandet av fler vildbihotell, humlebon och speciellt odlade växter av särskilt värde för just dessa arter men även andra former av pollinatörer. 

Vi har möjlighet att ställa ut bikuporna med fromma, vackra honungsbin i publika miljöer. Allt för att föra människa och natur närmare varandra, här i Östergötland. Bikuporna erbjuder unika möjligheter till skyltning riktad mot både gångare och bilister.

Vi kan placera ditt företags eget bisamhälle på er egen mark inom rimliga avstånd från någon av våra biodlare, eller i publika gemensamhetsgårdar. Bisamhället placeras i en snygg standardkupa i Östergötlands färger. Kupan kan förses med din logo och information om honungsbin för den förbipasserande. All skötsel och honungshantering ingår. Det är Östgöta Bi som sköter om er kupa. Ni får unika representationsgåvor i form av honungsburkar med ditt varumärke på om så önskas.

Genom att finansiera och marknadsexponera ett eller flera bisamhällen kan ditt företag göra positiv skillnad för både människa, miljö och ekonomi lokalt. Det bidrar till ökad medvetenhet om binas viktiga roll, lokal pollination och blir även en ny trevlig tillgång i er verksamhet. Något att bygga samvaro kring – både med anställda och kunder. Framför allt skulle det ge mer ekonomiska muskler för bioodlarorganisationen att öka sitt stöd för att rädda vildbina. 

I samband med uppförandet får ditt företag en annonsplats på ostgotabi.se samt enviriq.se.

Vi riktar er ett stort tack om ni vill vara med!
Benny Antonsson, VD Enviriq Facility Services AB
Jonas Lagander, ordförande Östgöta  

3 snabba fördelar för ert företag

En egen bikupa

I snitt 50.000 små arbetare som arbetar för miljön tack vare er. De belönar er dessutom med i snitt 25 kilo honung varje år.

Marknadsför ett viktigt budskap

Er bikupa och era små bin visar att ni tar ställning till en viktig fråga och era kunder uppskattar säkert er insats.

Få en egen ettikett

Vad sägs om att ert företag kan bjuda personal eller kunder på er egna honung med er egna ettikett?

ÖSTGÖTA BI EKONOMISK FÖRENING

Varför fler bisamhällen?

Bina är livsviktiga för vår matproduktion och spelar en central roll i naturen. En tredjedel av Sveriges vilda biarter riskerar att försvinna och så flera av våra andra pollinerande insekter.

Bara i Sverige är en tredjedel av våra 270 vilda biarter på väg att försvinna. Gifter, matbrist, ett förändrat landskap och klimatförändringar hotar våra insekter med allvarliga konsekvenser för mänskligheten och den biologiska mångfalden. Vi är nämligen helt beroende av bin och andra insekters livsviktiga arbete. Ungefär en tredjedel av den mat vi människor äter är pollinerad av dem.

Som tur var är det mycket vi kan göra för att förbättra situationen. Du som privatperson kan göra många enkla räddningsinsatser för bina. Som att låta en del av gräsmattan bli äng, plantera bivänliga blommor eller bygga ett vildbihotell. Att köpa ekologisk mat och välja bort kemiska bekämpningsmedel är också viktiga insatser.

Som företag har du också möjligheten att via Enviriq och Östgöta Bi att upprätta nya samhällen av flitiga och nyttiga houngsbin i vårt närområde som du läste ovan. Dessa samhällen hjälper biodlarna att fortsätta med sitt viktiga arbete att rädda vildbina.

VI GÖR DET BÄTTRE

Kontakt

Besöksadress:
Enviriq AB
Lundatorpsvägen 5
602 13 Norrköping
Tel: 010 – 777 02 30
E-post: info@enviriq.se