MAKE IT GREEN & HOME MENDERS

Biokolsugn för klimatkompensation

Enviriq placerar ut svenskutvecklade biokolsugnar i Sierra Leone

Enviriq vill hjälpa Make It Green och Hope Menders att producera och placera ut svenskutvecklade biokolsugnar i Sierra Leone.

Genom att ni som kunder handlar av oss ger ni oss möjligheten att köpa Make IT Greens biokolsugn MIG BioCooker och skänka till föreningen Hope Menders. Detta är inte bara till stor hjälp för utsatta familjer utan vi skänker också biokolsugnar för klimatkompensation. Allt detta är en del av vårt koncept som vi kallar för Enviriq Modellen

Hope Menders ska producera biokolsugnar på plats i Mapaki, Sierra Leone och med tiden i flera delar av landet. Byggnaden till mikrofabriken på plats är under planering och byborna kommer att börja arbeta med den snart. Därefter kommer Make It Green att utbilda lokala bybor i Mapaki att driva fabriken. Detta skapar arbete och utveckling som är till nytta för hela området.

Organisationerna kommer att verka för att enbart bambu och restavfall från jordbruk (som pelleterade risskal, nötskal, torkad kodynga mm) används i spisen. Detta då exempelvis Bambu är ett gräs som inte behöver nyplanteras efter varje avverkning. En bambuplanta kan avverkas var fjärde år och är därmed en hållbar och CO2-negativ bränslekälla till spisen. Dessutom är bambuns djupa rötter effektiva för att binda jordmånen. Genom att använda vild bambu samt odla egen bambu skapas substitut till att använda regnskogsträd som ved. Biokolen som produceras i biokolsugnen läggs sedan i jorden och blir kvar där i hundratals år eller mycket längre. 

Genom detta når vi inte bara klimatnegativitet utan främjar miljön på flera olika sätt.

Vi riktar er ett stort tack om ni vill vara med!

Benny Antonsson, Enviriq AB
Martin Karlsson, VD för Make It Green

fakta om biokolsugnen

MINSKAR RÖKUTVECKLINGEN

Avger ca 85% mindre rök vid användning, jämfört med matlagning över öppen eld. Detta då röken förbränns genom s.k. pyrolys.

KLIMATPOSITIV

Omvandlar biobaserat bränsle till CO2-negativt biokol.

GENERERAR ELEKTRICITET

Den ger brukaren möjlighet till elektricitet. Detta minskar behovet av dieselgeneratorer. 

UNDP globala mål

Utplaceringen av MIG BioCookers påverkar följande globala 2030 mål. 

Direkta positiva

indirekt positiva

Vad gör Enviriq?

Genom att köpa tjänster av oss kan ni sänka ert klimatavtryck. 

Varje spis Enviriq sponsrar minskar utsläpp av koldioxid motsvarande 3-4 ton per år vid daglig användning. Eftersom vi i Sverige i snitt släpper ut 11 ton klimatgaser per capita/år så innebär det att 3 stycken spisar kan klimatkompensera en privatperson. Detta gäller i bästa fall för de närmaste 10-15 åren, vilket är den beräknade livslängden hos en MIG BioCooker. 

Genom att köpa tjänster av oss kan vi se till att ert företag får en eller flera biokolsugnar. Varje spis har ett unikt serienummer som gör att det går att spåra spisen. Därför kommer ni som bidragit till flera spisar kunna få information om hur det går för dom ute i fält. Vi kan även se till att ni får ugnarna märkta med er företagslogotyp. 

Hope Menders och Enviriq ser till att ni kan få bilder, filmer och textmaterial så ni kan berätta för omvärlden om er insats. Dock hänvisar Enviriq alla frågor kring produkten MIG BioCooker till Make It Green, som har skapat produkten. Vi på Enviriq stöttar bara finansiellt genom att lägga beställningar på produkten.

 

En biokolsugn klimatkompenserar motsvarande en personbil per år

Tittar vi på jämförbara siffror klimatkompenserar en MIG BioCooker användningen av en personbil per år. 

Naturvårdsverket, 2020-03-03 visar att:
Klimatpåverkan per svensk person och år är 9 ton CO2. Artikeln säger att Sverige ligger högt över medelvärdet i världen idag. En medelstor bil släpper i snitt ut 4 ton per person om man reser 2000 mil per år. En Excelfil för att beräkna sitt eget transportutlägg finns att ladda ner i nedan artikel.  
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/minska-min-klimatpaverkan/ 

Transportstyrelsen visar statistik över svenska personbilar och lätta lastbilar

Beräknat på reseavstånd per privatperson och år är 1500 mil. Detta skulle 2018 innebära att en ny svensk bensinbil släpper ut i snitt mer än 2,5 ton CO2/.år 
Källa: https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/Statistik-over-koldioxidutslapp/

För mer information om hur MIGs Biocooker klimatkompenserar kan ni kontakta MIG på www.makeitgreen.net.

Vad är biokol som produceras?

Biokol – en genial lösning med anor från sydamerikas ”Terra Preta”.

Biokol är en nygammal metod för att motverka jorderosion, binda koldioxid samt gödsla- och främja goda bakteriekulturer i mark. De gamla amazonasindianerna använde biokol som gödning och än idag är deras historiska odlingsmarker, den så kallade Terra Preta (den svarta jorden) känd för sin unika bördighet. Biokol ”laddas” med näring genom att exempelvis läggas i urin, gödsel, färdig kompost eller i ”kompostte” och läggs sedan på odlingsmark eller erosionsdrabbad mark. Där binder den jorden, motverkar både uttorkning och översvämning, avger näring och främjar en god bördighet och bakteriekultur i upp till flera tusen år. Genom att omvandla biomassa till biokol binds koldioxid på ett långsiktigt hållbart sätt. Därför är biokol som läggs i jorden klimatnegativ och bidrar till att motverka den globala uppvärmningen. Det är en mycket effektiv kolsänka.

Läs mer om vad Naturskyddsföreningen tycker om biokol.

VI GÖR DET BÄTTRE

Kontakt

Besöksadress:
Enviriq AB
Lundatorpsvägen 5
602 13 Norrköping
Tel: 010 – 777 02 50
E-post: info@enviriq.se