Om Enviriq AB

Låt oss inspirera
Framtidens företag

Om ENVIRIQ modellen

Varför gör vi det vi gör?

Idag försörjer sig många välgörenhetsorganisationer genom donationer från både privatpersoner och företag. Vi upplever att alldeles för få företag i Sverige skänker pengar. Vi tror att den största anledningen till detta är för att det kostar. Det är tyvärr så enkelt. 

Idag tror många företagare att det inte är lönsamt att integrera välgörenhet i sin affärsidé. Vi tror helt tvärtom. Vi försöker med andra ord, ur en entreprenörssynvinkel, testa det uråldriga ordspråket: “Du får tillbaka det du ger.”

Kan vi lyckas bli lönsamma genom att skänka delar av vår lönsamhet till andra, så kommer kanske fler företag att ta efter. Det kommer göra skillnad för människor i framtiden. Därför går vi till jobbet varje dag.

Hur gör vi det?

Grunden i Enviriqmodellen är att företaget skänker pengar för att få tillbaka. Det är huvudprincipen och hypotesen som vi entreprenörer testar. Går det att skapa ett systematiskt och hållbart flöde? Går det ha en fast strategi som involverar välgörenhet som får ett företag att växa, snarare än att strypa företagets lönsamhet?

Investera i personalen
Vi tror att den första nyckeln är att rekrytera de bästa i branschen och bygga starka team av medarbetare. Personer som söker sig till oss för att de är bäst på vad de gör och för att de vill hjälpa till med modellen. Ett företag är inget annat än en grupp av människor. Alla som arbetar inom Enviriq måste vilja arbeta för vårt mission – inga undantag.

Investera i kunderna
Den andra nyckeln är att inspirera och motivera våra kunder att välja oss. För varje avtalskund skänker vi en överenskommen summa pengar till välgörenhet – i kundens namn. Kunden får både sina lokaler städade och pengar skänkta till välgörenhet i deras namn. Här är utmaningen att välgörenheten inte får belasta priset för kunden. Vi kan alltså inte öka priset mer än vad vår kvalitet kostar. Kunden måste endast betala för hög kvalitet – inte för välgörenhet. Det är vår ekonomi som belastas. Hur vänder vi till lönsamhet? Svaret är inte att kapa våra kostnader som många tror, det är snarare tvärtom – våga investera mer i våra kunders upplevelse. Investera i ökad service, ökad tillgänglighet och flexibilitet. Det leder till en ökad lönsamhet på lång sikt. 

Investera i rätt välgörenhet
Den sista nyckeln är att hitta engagerade välgörenhetsorganisationer som vill visa våra kunder uppskattning. Vi måste lägga mycket tid på att förvalta det kapital som skänkes och vi kan bara göra det tillsammans med de mest hängivna av personer.

Allt är en symbios av vår personal, kunden och välgörenhetsorganisationen. Svaret är alltså enkelt: Öka de kortsiktiga kostnaderna i balans mot den långsiktiga lönsamheten som kommer med en motiverad personal, nöjda kunder och samarbetsvilliga välgörenhetsorganisationer. 

Vad gör vi?

Just nu driver Enviriq AB företaget Enviriq Facility Services AB som säljer städ- och fastighetsskötseltjänster. Vi kommer under hösten 2020 öppna två nya dotterföretag. Enviriq Facility Services AB har idag drygt 20 anställda levererar städ- och fastighetsskötseltjänster till privatpersoner och företag i hela Östergötland. 

 

VI GÖR DET BÄTTRE

Kontakt

Besöksadress:
Enviriq AB
Lundatorpsvägen 5
602 13 Norrköping
Tel: 010 – 777 02 30
E-post: info@enviriq.se