Enviriqs välgörenhet

Våra insatsområden

Internationellt och lokalt

Vi har valt att fokusera på landet Sierra Leone i västra Afrika och lokalt på Östergötland i Sverige. Vi är ett mindre bolag och allt eftersom vi växer kommer vi börja titta på fler projekt att engagera oss i. I Sierra Leone kommer vi under året börja finansiera välgörenhetsorganisationerna Hope Menders och Make IT Green att placera ut Biocookerugnar. I Östergötland kommer vi under året börja finansiera Östgöta Biförening att placera ut biokupor.

Afrika

I Sierra Leone har endast 1 % av landsbygden tillgång till fasta el-nät. Eftersom mer parten av befolkningen inte har säker tillgång till el så lagar man mat över öppen eld.Samtidigt finns ett stort hälsoproblem – sjukdomar som härrör från inandning av rök från eldning och ved och kol vid matlagning. Tusentals människor dör varje år på grund av inandning av giftig rök. Röken från matlagningen innebär också utsläpp av växthusgaser (liksom dieselgeneratorerna) samt avskogning av värdefull regnskog. I avsaknad av el använder man små dieselgeneratorer. Solpaneler har inte blivit vanliga än. 

Vi har hittat en kombinationslösning som kan motverka dessa problem i form av den svenska uppfinningen av Make IT Green: BioCooker. Därför vill vi finansiera Make IT Green att kunna placera ut fler BioCookers i Sierra Leone. 

Sverige

Vi satsar i vårt lokalområde genom att hjälpa föreningen Östgöta Bi. Så här säger dem:

“Bina är livsviktiga för vår matproduktion och spelar en central roll i naturen. Men vissa av våra trädgårdsmästare är hotade – vildbina. En tredjedel av Sveriges vilda biarter riskerar att försvinna och så flera av våra andra pollinerande insekter. Gifter, matbrist, ett förändrat landskap och klimatförändringar hotar våra insekter med allvarliga konsekvenser för mänskligheten och den biologiska mångfalden. Vi är nämligen som människor helt beroende av bin och andra insekters livsviktiga arbete. Ungefär en tredjedel av en mat vi människor äter är pollinerade av dem.” – Östgöta Bi

Vi på Enviriq har valt att stötta Östgöta Bi i deras arbete.

Organisationerna vi stödjer

Våra samarbetspartners

I Afrikaprojektet samarbetar Make It Green, Hope Menders och Enviriq. Make It Green bygger biougnarna och de driver redan egna projekt i Afrika. Hope Menders är en välgörenhetsorganisation i Sierra Leone som arbetar med flera välgörenhetsfrågor. I detta projekt ansvarar Hope Menders för att placera ut biougnarna i byar runt om i landet och se till att allt fungerar på plats. Enviriq stöttar genom att bidra med ekonomiskt kapital och köpa biougnar som placeras ut. 

Hope Menders

Hope Menders är en ideell förening som arbetar för kvinnors och barns utveckling och rättigheter i Sierra Leone. Föreningen skapar internationella samarbeten, hjälper människor att hjälpa sig själva ur fattigdom, integrerar, inspirerar och utbildningar. Organisationen är grundad av tidigare  kvotflyktingar från Sierra Leone, ett land som varit hårt drabbat av inbördeskrig följt av svåra utbrott av Ebola. Idag består medlemmarna av olika etniciteter och bakgrunder. Hope Menders geografiska utgångspunkt är i huvudsak Östergötland i Sverige och området Mapaki i Sierra Leone. Föreningen tror på att bygga hållbara och långsiktiga relationer och bygga hållbarhet ett steg i taget. Nu är Hope Menders fast beslutna att sprida användningen av biougnar i Sierra Leone. 

MAKE IT GREEN

Make It Green Solutions AB är ett svensk cleantech företag. De forskar och utvecklar hållbara lösningar för ren energi, rent vatter och jordbruk. Resultaten är en rad olika innovativa produkter och tjänster skapade för den globala marknaden och för att göra gott för klimatet.

Östgöta bi ekonomisk förening

Föreningen är lokal i Östergötland och vi arbetar med att skapa en bättre förutsättning för våra små trädgårdsmästare. De vill främja näringsbiodling och biologisk mångfald i Östergötland. Målet är att skapa fler bisamhällen och de har tagit fram modeller som hjälper biodlare att hålla fler bisamhällen. Ju mer bisamhällen desto bättre. Vi vill inte riskera att våra bin dör ut. Pollinationen som bina utför ökar skördarna för bönderna vildfloran gynnas. Bina har en direkt påverkan på mängden ren lokalmat och grödor som kan produceras. Bina är enormt viktiga för naturen.

VI GÖR DET BÄTTRE

Kontakt

Besöksadress:
Enviriq AB
Lundatorpsvägen 5
602 13 Norrköping
Tel: 010 – 777 02 30
E-post: info@enviriq.se