Enviriqs välgörenhet

Våra insatsområden

Internationellt och lokalt

Vi har valt att fokusera på landet Sierra Leone i västra Afrika och lokalt på Östergötland i Sverige. Vi är ett mindre bolag och allt eftersom vi växer kommer vi börja titta på fler projekt att engagera oss i. I Sierra Leone kommer vi börja finansiera välgörenhetsorganisationerna Hope Menders i deras arbete att bygga skolor, allmänna toaletter och vattenbrunnar. Östergötland kommer vi  börja finansiera Östgöta Biförening att placera ut bikupor.

Organisationerna vi stödjer

Våra samarbetspartners

Hope Menders

Hope Menders är en ideell förening som arbetar för kvinnors och barns utveckling och rättigheter i Sierra Leone. Föreningen skapar internationella samarbeten, hjälper människor att hjälpa sig själva ur fattigdom, integrerar, inspirerar och utbildningar. Organisationen är grundad av tidigare  kvotflyktingar från Sierra Leone, ett land som varit hårt drabbat av inbördeskrig följt av svåra utbrott av Ebola. Idag består medlemmarna av olika etniciteter och bakgrunder. Hope Menders geografiska utgångspunkt är i huvudsak Östergötland i Sverige och området Mapaki i Sierra Leone. Föreningen tror på att bygga hållbara och långsiktiga relationer och bygga hållbarhet ett steg i taget. 

Östgöta bi ekonomisk förening

Föreningen är lokal i Östergötland och vi arbetar med att skapa en bättre förutsättning för våra små trädgårdsmästare. De vill främja näringsbiodling och biologisk mångfald i Östergötland. Målet är att skapa fler bisamhällen och de har tagit fram modeller som hjälper biodlare att hålla fler bisamhällen. Ju mer bisamhällen desto bättre. Vi vill inte riskera att våra bin dör ut. Pollinationen som bina utför ökar skördarna för bönderna vildfloran gynnas. Bina har en direkt påverkan på mängden ren lokalmat och grödor som kan produceras. Bina är enormt viktiga för naturen.

VI GÖR DET BÄTTRE

Kontakt

Besöksadress:
Enviriq AB
Lundatorpsvägen 5
602 13 Norrköping
Tel: 010 – 777 02 30
E-post: info@enviriq.se